Coaching

Sinds ik mediator ben, merk ik dat de term ‘mediation’ soms zwaar overkomt en daardoor kan afschrikken. Alsof dat pas ingezet wordt als er sprake is van een ernstig conflict. En dat laatste is voor mensen vaak lastig om toe te geven. Gevoelens van falen en onmacht liggen op de loer en naarmate de tijd verstrijkt wordt het steeds moeilijker om een oplossing te zoeken. Herkenbaar?

Daarom spreek ik in zulke gevallen liever over coaching. Als coach help ik je te groeien en jezelf te ontwikkelen onder andere op het gebied van onderlinge samenwerking en conflictvaardigheden. We zullen werken aan meer verbinding en bouwen aan vitale relaties en organisaties, nog voordat er echt sprake is van verstorende onenigheden of ernstige conflicten.

Werkwijze 

Een coachingstraject begint met een (telefonische) intake. Dan bespreken we de wensen en mogelijkheden. Bij akkoord zullen we enkele praktische afspraken maken en tevens het eerste gesprek plannen. Het aantal gesprekken dat nodig of wenselijk is, verschilt per situatie. Soms is een paar gesprekken al voldoende. De bestede tijd wordt in beginsel per uur of per gesprek in rekening gebracht. Het tarief wordt natuurlijk altijd vooraf overeengekomen.

Groeien in verbinding en harmonie

Kijk eens met een open blik naar je organisatie of naar je zakelijke of persoonlijke relaties. Zie je ruimte voor groei op het punt van verbinding en harmonie? Verlang je naar een vitale en energieke leef- of werkomgeving? Kom dan in beweging en neem contact op!

 

Bridzs – passie voor verbinding…